wyimaginowana28

23 teksty – auto­rem jest wyima­gino­wana28.

Bez względu na to czy de­cydu­je ser­ce czy ro­zum, kon­sekwen­cje zaw­sze po­nosi serce. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 kwietnia 2011, 20:45

Wszys­tko co nie­szcze­re- podłe. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 listopada 2010, 19:06

Co z te­go, że te­raz nie ma? Kiedyś mu­si przyjść...

---------
Do­wol­na interpretacja. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 października 2010, 17:42

Może to właśnie mój uśmiech spra­wi, że wreszcie mnie zauważysz?

---------------
Ba­nal­ne, ale szczere. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 października 2010, 19:38

Siedzę na pa­rape­cie w sta­rym, roz­ciągniętym swet­rze, nasłuchując odgłosu kro­pel uderzających o szybę ok­na i zas­ta­nawiam się gdzie ta Miłość, którą tak pięknie opi­sują w książkach? Nie ma jej. Jest tyl­ko zmęcze­nie, a za ok­nem tak szaro... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 października 2010, 12:25

Bieg­nij szyb­ciej! Może właśnie te­raz uda ci się do­gonić przeznaczenie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 października 2010, 14:27

Naj­bar­dziej bo­li wte­dy kiedy myślisz, że masz już wszys­tko a oka­zuje się, że nie masz już nic- bo nig­dy nie miałeś. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 września 2010, 15:53

Kocham być sobą, na­wet jeśli miałoby to ko­muś przeszkadzać. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 września 2010, 15:03

Zgu­biłam się. Nie szu­kaj­cie mnie. Sa­ma się odnajdę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 sierpnia 2010, 11:03

I ni­by wy­daje Ci się, że znasz oso­by, które na­zywasz przy­jaciółmi ale za chwilę oka­zuje się, że to było tyl­ko złudze­nie, bo oni ro­bią wszys­tko byś zos­tał na dnie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 sierpnia 2010, 15:17

wyimaginowana28

Mam na imię Justyna, urodziłam się w 1996 roku. Nie założyłam konta, żeby użalać się nad sobą czy coś w tym stylu. Po prostu uważam, że to interesujące doświadczenie. Lubię tu wchodzić i czytać Wasze myśli. Mam nadzieję, że Wam również miło czyta się moje ;>. Z góry dziękuję za wszystkie pozytywne oceny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wyimaginowana28

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność